Information

        Information
        Miljö - säkerhet
        Bilar
        APL
        Kontakt


Vi är ombud för Schenker av styckegodsdistrubition i Hudiksvalls kommun.

Antalet anställda är i dag 10 st och dessa rattar omkring i 10 st bilar.

Som uppdragsgivare har vi, förutom Schenker, bl.a. Tidningstjänst Hudiksvall,
vilka vi distribuerar nattetid runt Hälsingland.