Bilar

        Information
        Miljö - säkerhet
        
Bilar
        APL
        Kontakt


Vi har:
      ♦ 3 lätta distrubitionsbilar.
      ♦ 6 tunga distrubitionsbilar, samtliga utrustade med bakgavellift.
         4 av dessa även med öppningsbar sida.
      ♦ 1 kranbil med långflak.